Ponuka

Výkon správy bytových domov zabezpečuje spoločnosť v súlade s platnou legislatívou a dohodnutými zmluvnými podmienkami.
Pri úkonoch súvisiacich s výkonom správy garantujeme maximálnu transparentnosť úkonov a toku financií.

Ponuka služieb v prevádzkovej časti:

V ekonomickej časti:

V právnej časti: