Kontakt

LIMEA – správa domov, s.r.o.
Čínska 10, 040 13 Košice
IČO: 47 902 191
DIČ: 2024135399
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, odd. Sro, vložka č.: 36264/V

Kancelária: Tomášikova č. 35, 3. posch.
Dostupnosť: zastávka MHD - Tomášikova
Telefón: 0903 563 348
Kont. osoba: Ing. Alena Končeková
Stránkové hodiny: Pondelok: 9:00 - 13:00
Streda: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
E-mail: limea@limeaspravadomov.sk