LIMEA – správa domov

Spoločnosť LIMEA – správa domov, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti správy bytových domov. Cieľom spoločnosti je zabezpečenie čo najlepších podmienok a dostatočného komfortu pre spokojné a nerušené užívanie bytov a nebytových priestorov v dome.